Tjänstefordon

Tjänstefordon

Munkforsbruk Spårrensare

 

Spårrensare

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [Uppgift saknas]

NKlJ Q 461

 

Vingplog

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: NKlJ Verkstad

Tillverkningsår: 1952

Vikt: 8,5 ton

Största tillåtna hastighet: 30 km/h

Längd över buffert: 7,75 meter

Axelavstånd: 4 meter

Broms: -


På SkLJ sedan: 1993

SJ BGV 610  

 

Vågjusteringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: ASJL

Tillverkningsår: 1947

Vikt: 5,3 ton

Största tillåtna hastighet: 40 km/h

Längd över buffert: 7,15 meter

Axelavstånd: 1,8 + 1,8 meter

Broms: handbromsad


På SkLJ sedan: 2001

SJ Tjv 625509

 

Spårrensare

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [Uppgift saknas]

SJ Tjv 626250

 

Kranvagn

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [Uppgift saknas]

SJ Tjv 761

 

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [Uppgift saknas]

SJ Q37p 350009

 

Överföringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Kalmar verkstad AB

Tillverkningsår: 1944

Vikt: 7 ton

Maxlast: 32,5 ton

Ramlängd: 8,7 meter

Största tillåtna hastighet: 30 km/h

Axelavstånd: 5,7 + 1 meter

Broms: Knorr


På SkLJ sedan: 1984

SJ Q37p 350037


Överföringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Kalmar verkstad AB

Tillverkningsår: 1944

Vikt: 7 ton

Maxlast: 32,5 ton

Ramlängd: 8,7 meter

Största tillåtna hastighet: 30km/h

Axelavstånd: 5,7 + 1 meter

Broms: Knorr


På SkLJ sedan: [uppgft saknas]

SJ Q37p 350043


Överföringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Kalmar verkstad AB

Tillverkningsår: 1944

Vikt: 7 ton

Maxlast: 32,5 ton

Ramlängd: 8,7 meter

Största tillåtna hastighet: 30km/h

Axelavstånd: 5,7 + 1 meter

Broms: Knorr


På SkLJ sedan: 1984

Skick: [Uppgift saknas]

SJ Q37p 350114


Överföringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Chr. Olsson, Falkenberg

Tillverkningsår: 1952

Vikt: 6,8 ton

Maxlast: 32,5 ton

Ramlängd: 8,7 meter

Största tillåtna hastighet: 30km/h

Axelavstånd: 5,7 + 1 meter

Broms: Knorr


På SkLJ sedan: 1984

SJ Q37p 350126


Överföringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Chr. Olsson, Falkenberg

Tillverkningsår: 1952

Vikt: 6,8 ton

Maxlast: 32,5 ton

Ramlängd: 8,7 meter

Största tillåtna hastighet: 30km/h

Axelavstånd: 5,7 + 1 meter

Broms: Knorr


På SkLJ sedan: 1984

SJ Q37p 350148


Överföringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Chr. Olsson, Falkenberg

Tillverkningsår: 1953

Vikt: 6,8 ton

Maxlast: 32,5 ton

Ramlängd: 8,7 meter

Största tillåtna hastighet: 30km/h

Axelavstånd: 5,7 + 1 meter

Broms: -


På SkLJ sedan: 1985

SJ Q37p 350256


Överföringsvagn

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Chr. Olsson, Falkenberg

Tillverkningsår: [Uppgift saknas]

Vikt: 6,8 ton

Maxlast: 32,5 ton

Ramlängd: 8,7 meter

Största tillåtna hastighet: 30km/h

Axelavstånd: 5,7 + 1 meter

Broms: [Uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [Uppgift saknas]

SJ Qbe 945 3591


Ballastvagn

Övriga tidigare märkningar: SJ Mas 15556, Q32u 1538

Tillverkare: Vagn- o maskinfabriken, Falun

Tillverkningsår: 1902

Vikt: 9,1 ton

Maxlast: 21 ton / 13 kubikmeter

Största tillåtna hastighet: 60 km/h

Längd över buffert: 6,7 meter

Axelavstånd: 3,3 meter

Broms: Knorr EG


På SkLJ sedan: 1978

SJ Qbe


Ballastvagn

Övriga tidigare märkningar: [Uppgift saknas]

Tillverkare: Vagn- o maskinfabriken, Falun

Tillverkningsår: 1902

Vikt: [Uppgift saknas]

Maxlast: [Uppgift saknas]

Golvyta: [Uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [Uppgift saknas]

Längd över buffert: [Uppgift saknas]

Axelavstånd: [Uppgift saknas]

Broms: [Uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [Uppgift saknas]

Sj Snöslunga A6


Snöslunga

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [Uppgift saknas]

Buskröjare BA2 / SJ BUR 022 2505


Buskröjare

Övriga tidigare märkningar: -

Tillverkare: Feikef

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: 9,3 ton

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: 6 meter

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: Hydralisk


På SkLJ sedan: 2022

Spikmaskin


Spikmaskin

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [uppgift saknas]

Slipersbytare Lameco 022


Slipersbytare

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [uppgift saknas]

Slipersbytare Lameco 022


Slipersbytare

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [uppgift saknas]

Slipersbytare SBT061


Slipersbytare med spårlyft

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: 2023

Spikmaskin


Stoppmaskin

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: 2023

Stoppmaskin


Stoppmaskin

Övriga tidigare märkningar: [uppgift saknas]

Tillverkare: [uppgift saknas]

Tillverkningsår: [uppgift saknas]

Vikt: [uppgift saknas]

Största tillåtna hastighet: [uppgift saknas]

Längd över buffert: [uppgift saknas]

Axelavstånd: [uppgift saknas]

Broms: [uppgift saknas]


På SkLJ sedan: [uppgift saknas]